Słownik cd2.

Współczynnik klikalności (CTR) - jest to liczba kliknięć reklamy wyrażona w procentach podzielona przez liczbę jej wyświetleń. Na przykład 50 kliknięć i 1000 wyświetleń tworzy CTR 5% jako, że CTR = (50/1000) * 100%= 5%

Wykluczające słowa kluczowe kampanii - są to zdefiniowane przez reklamodawcę negatywne słowa kluczowe, na które na pewno nie pojawi się jego reklama AdWords. Wykluczające słowa kluczowe blokują wyświetlanie reklamy na określone słowa kluczowe.

Wynik Jakości w Google i sieci wyszukiwania - jest to parametr przypisany do poszczególnych słów kluczowych kampanii AdWords. Do obliczenia tego parametru wykorzystuje się wiele czynników. Jest on wyznacznikiem trafności słowa kluczowego w danej grupie reklamowej AdWords do pozostałych słów kluczowych tej grupy reklamowej, tekstu reklamowego oraz dla zapytania wprowadzanego przez użytkownika. Im wyższy Wynik Jakości słowa kluczowego, tym niższa jego Szacunkowa stawka pierwszej strony i lepsza pozycja reklamy.

Wynik Jakości w sieci partnerskiej - parametr przypisany do poszczególnych grup reklamowych kampanii AdWords. Do obliczenia tego parametru wykorzystuje się wiele czynników. Parametr ten jest wyznacznikiem trafności danej reklamy AdWords dla konkretnej strony w Sieci partnerskiej Google. Im wyższy Wynik Jakości reklamy, tym większe prawdopodobieństwo, że reklama będzie wyświetlana na stronie w Sieci Partnerskiej i wyższa będzie jej pozycja.

Wyświetlany adres URL - jest to adres strony internetowej wyświetlany użytkownikom w reklamie AdWords w celu identyfikacji witryny, do której przejdą po kliknięciu reklamy.

Published by