Jak poprawić skuteczność reklamy?

Gdy już obraliśmy wszystkie cele i dopilnowaliśmy wszystkich aspektów związanych z przygotowaniem, z pewnością uruchomiliśmy pierwszą kampanię Adwords. Start był pomyślny, wprowadzone słowa kluczowe spowodowały wyświetlenie pierwszych reklam i kliknięcia klientów. Mimo dobrego początku i pozytywnych prognoz na przyszłość, warto przyjrzeć się elementom odpowiedzialnym za efektywność.

Priorytetowym celem większości kampanii Adwords jest pozyskanie jak największej liczby klientów. Im więcej klientów tym większe prawdopodobieństwo, że część z nich dokona zakupu lub zamówi usługę. Warto więc systematycznie śledzić kilka elementów jednocześnie optymalizując całą strategię reklamy. Pozwoli to nie tylko obniżyć koszt jednego kliknięcia, ale też spowodować znaczny wzrost ilości kliknięć.

Published by