Prace magisterskie w kontekście formatowania. Rola nagłówków.

Kiedy już posiadamy tekst, który będzie trzonem pracy magisterskiej, musimy zacząć zastanawiać się nad jego formatowaniem. Niektóre opcje możemy wybrać samodzielnie, a niektóre zastrzega sobie uczelnia jako konieczne do spełnienia, aby praca magisterska została w ogóle odebrana przez komisję egzaminacyjną.

Jeśli chodzi o nagłówki i stopki to jedyna dowolność polega na tym, iż student we własnej pracy magisterskiej może umieścić numerację stron według swojego uznania, albo właśnie w stopce, albo w nagłówku po stronie lewej, prawej lub po środku. Tutaj wolność wyboru się kończy. Prace magisterskie nie powinny zawierać nic więcej we wspomnianych nagłówkach i stopkach.

Nagłówek pełni funkcję porządkową, unifikacyjną. Jeśli zawiera się w niej numeracja stron, to jest ona równa dla całego dokumentu. Rozmieszczenie, wielkość czcionki, jej rodzaj są identyczne dla nagłówków na każdej stronie pracy dyplomowej. Warto przyjrzeć się funkcjom automatycznym, gdyż są one dużym ułatwieniem, a wszystko ustawiamy jednym lub dwoma kliknięciami.

W programie Word, w narzędziach głównych mamy okienka do zarządzania nagłówkami, znajdują się tam gotowe szablony i rozwiązania. Możemy oczywiście pozmieniać opcje na własne, indywidualne, takie które będą nam bardziej pasowały do koncepcji pracy.W większości przypadków prac magisterskich, w nagłówku nie umieszcza się nic innego jak tylko numerację stron.

Published by