Pisanie prac zaczyna się od wertowania książek, gazet. Tak powstają prace magisterskie.

Wielu studentów nie wie, jak wygląda pisanie prac. Po części za taką sytuację są winni nauczyciele prowadzący, którzy powinni zaznajomić żaków z zasadami pisania prac, zbierania materiałów, doboru argumentów, kompozycji dzieła.

Po części winę ponoszą sami studenci, którzy opuszczają zajęcia, na których być może prowadzący seminarium dyplomowe tłumaczył, czym jest plagiat, co to jest bibliografia, jak zacząć pisać, jak wygląda przygotowanie materiałów, czy magisterium jest tytułem naukowym i jak wygląda obrona pracy.

Bez względu na przyczynę nieznajomości metodologii pisania pracy jest wyjście z tej trudnej sytuacji. Można zwrócić się o pomoc do ekspertów, którzy wiedzą, jak wyglądają prace dyplomowe, ponieważ sami pisali prace magisterskie czy prace licencjackie albo pilotowali lub nadzorowali przygotowanie takich dzieł.

Wybór tematu nie jest sprawą prostą, ale student powinien szukać materii do opisania w swoich zainteresowaniach, w tym, co go interesuje. Nieraz inspiracją jest książka, którą trzeba było przeczytać na zajęcia. W innym przypadku impulsem będzie lektura gazety, prasy naukowej, strony internetowej.

Następnie student musi przejrzeć książki związane z danym zagadnieniem. Wówczas mogą mu się nasunąć kolejne problemy, pytania, które należałoby zweryfikować w pracy dyplomowej. Zanim przystąpi się do pisania trzeba poświęcić pewien czas na zebranie podstawowej bibliografii, źródeł.

Published by