Czy warto pisać prace magisterskie w językach obcych?

Napisanie pracy dyplomowej zawsze wiąże się ze sporym wysiłkiem. Kiedy już docieramy do końca i nanosimy ostatnie poprawki odnosimy poczucie dobrze spełnionego obowiązku i przeważnie jesteśmy dumni z tego, co udało nam się stworzyć. Jednocześnie wiele osób po takim wysiłku intelektualnym czuje niemałe zmęczenie. Mimo to, warto zastanowić się nad tym, jak prace magisterskie wpływają na życie absolwentów i jak to ma się do nas samych.

Nie można tu wprowadzać uogólnień, ponieważ u każdego sytuacja będzie wyglądała inaczej w zależności od kierunku studiów oraz tego, czy dana osoba wiąże swoją przyszłość z wyuczonym zawodem. Dlatego też lepiej to zagadnienie rozważać w indywidualnym kontekście. W tym miejscu dobrze jest pomyśleć nad pisaniem prac magisterskich w obcych językach.

Osoba, która chce pracować w wyuczonym zawodzie z pewnością nie zamierza w pracy podejmować także pierwszego lepszego tematu. Poszuka czegoś ciekawego i ambitnego. W związku z tym, dobrym pomysłem będzie napisanie tej pracy w języku obcym lub stworzenie dwóch wersji, w zależności od własnych możliwości i chęci. Co prawda jest to bardzo pracochłonne, ale może zaprocentować w przyszłości.

Zwłaszcza, gdy planujemy szukać zatrudnienia zagranicą. Zarówno dla polskiego, jak i zagranicznego pracodawcy fakt napisania pracy magisterskiej w języku obcym może być czymś imponującym, ale niekiedy bywa to wręcz oczywiste i jest nawet pewnym niepisanym wymogiem stawianym kandydatom na wybrane stanowisko. Jeżeli natomiast chcemy po studiach zająć się czymś zupełnie innym, nie ma sensu przysparzać sobie dodatkowej pracy do wykonania.

Published by