Źródła i przygotowanie materiałów, a prace magisterskie.

Wielu studentów rozpoczyna pisanie pracy dyplomowej bez zgromadzenia wszystkich potrzebnych materiałów. Zakładają, że będą zaopatrywali się w nie z czasem, w miarę postępów w pisaniu pracy. Nie jest to zbyt dobra taktyka i często mści się na studentach, którzy ją stosują, bo przygotowanie materiałów przed rozpoczęciem pisania jest naprawdę ważne. W pewnym momencie okazuje się, że nie posiadają jakiejś bardzo istotnej pozycji, a jej sprowadzenie może zająć nawet kilka miesięcy. Żeby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji powinniśmy najpierw zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne źródła, a dopiero potem zacząć pisać prace magisterskie i prace licencjackie.

Oszczędzi nam to czasu i nerwów, które tracilibyśmy na kolejne wizyty w bibliotece. Gromadzenie materiałów zaczynamy od konsultacji z promotorem, która stanowi ogromną pomoc w pisaniu prac. Następnie odwiedzamy uczelnianą bibliotekę i sprawdzamy, które z potrzebnych nam pozycji znajdują się w jej zasobach. Może się okazać, że będziemy musieli zamówić jakąś książkę w innej bibliotece i czekać nawet kilka tygodni na jej sprowadzenie, nie powinniśmy więc odkładać tego na ostatnią chwilę.

Coraz częściej przy pisaniu swoich prac studenci wykorzystują źródła internetowe. Jest to dopuszczalne, oczywiście pod warunkiem, że bibliografia będzie zawierała wykaz wszystkich stron, z których korzystaliśmy. Zabronione jest tez kopiowanie całych fragmentów stron internetowych lub książek bez ujęcia ich w cudzysłów. Inaczej możemy zostać oskarżeni o plagiat. Nawet jeśli korzystamy z własnej pracy licencjackiej lub inżynierskiej, musimy zaznaczyć to w bibliografii.

Published by