Jak poprawnie pisać prace magisterskie i co wniesie promotor?

Ktoś, kto ma już za sobą zakończony pierwszy etap edukacji na szczeblu wyższym i posiada już stopień licencjata lub inżyniera, ma już także niejakie doświadczenie związane z tworzeniem prac dyplomowych. Prace magisterskie jednakże są już nieco bardziej zaawansowaną formą prezentowania zdobytej wiedzy, toteż w ich pisanie trzeba włożyć także i więcej wysiłku.

Należy jednak pamiętać o tym, że wiele ułatwia nam promotor, którego sobie wybraliśmy, pod warunkiem, że kierowaliśmy się specjalnością danej osoby, a nie jej łagodnym podejściem do studentów bądź jego brakiem. Na prace magisterskie poświęcamy okres przynajmniej dwóch lat i warto je wykorzystać w taki sposób, aby działać regularnie, nie odczuwając większej presji czasu. Piszemy spokojnie, np. zgodnie z przyjętym wcześniej planem.

Zadaniem promotora jest między innymi pomoc w uściśleniu tematyki pracy, jak również służenie radą na każdym kolejnym etapie pisania. Dzięki temu zawsze możemy skonsultować się z promotorem i poznać jego fachową oraz obiektywną opinię o tym, co już zostało przez nas napisane. Ponadto możemy na bieżąco dowiadywać się, czy nasze działania idą w dobrym kierunku i czy należy coś zmodyfikować czy też nie.

Równie dobrze można szybko zgromadzić wszystkie materiały, a następnie od razu zacząć i skończyć pisanie pracy. Później oddać ją promotorowi do sprawdzenia. Wówczas możemy nanieść ewentualne poprawki, a jeśli wszystko zostanie zatwierdzone, pozostaje już jedynie samemu upewnić się, że jest to ostateczna wersja, po czym wydrukować pracę w kilku egzemplarzach i odnieść do dziekanatu.

Published by