Płyta CD jako załącznik do pracy magisterskiej

Dodatki do prac magisterskich

Prace dyplomowe czy prace magisterskie to nie tylko suchy tekst, wydrukowany i umieszczony w oprawie. To również zdjęcia, ilustracje, wykresy. Studenci kierunków technicznych muszą również zadbać o dostarczenie kodu programu czy implementacji rozwiązania danego problemu.

Załącznik na CD

Aby ułatwić studentom dostarczenie kłopotliwych elementów, uczelnie dopuszczają dołączenie do pracy załącznika w formie elektronicznej - na płycie CD. Daje to studentom duże możliwości, gdyż w ten sposób mogą dostarczyć do pracy dyplomowej pliki multimedialne istotne dla przekazu i zobrazowania treści.

Jednak pojawia się problem z dołączeniem płyty do prac magisterskich. Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie płyt CD, należy dowiedzieć się przede wszystkim, jakie są wymagania uczelni. Istotnymi kwestami są: opakowanie i opisanie płyty, ale i również nazewnictwo samych plików. Należy dowiedzieć się również w jaki sposób powinna być dostarczona forma elektroniczna.

Jak to zrobić

Jeżeli uczelnia nie ma szczególnych wymagań, studenci mogą zastosować się do kilku prostych wskazówek. Zamiast miękkiej okładki można wykorzystać twardą oprawę, jak to ma miejsce przy pisaniu prac magisterskich. Zapewni to dostateczną ochronę płyty przed ewentualnymi uszkodzeniami. W oprawie powinna znaleźć się kieszonka, w której można włożyć płytę.

Published by