W upale, latem prace dyplomowe pisze się o wiele trudniej niż w inne pory roku

Upał upałem, ale prace dyplomowe muszą być przygotowane na czas. W przeciwnym razie trzeba będzie wystąpić do dziekana o wyznaczenie nowego terminu. Wcześniej na przesunięcie obrony musi się jednak zgodzić promotor. Pisania nie powinno się przeciągać w nieskończoność i zamiast się męczyć, lepiej poprosić o pomoc fachowców, którzy oferują pomoc w pisaniu prac.

Do nich można zwrócić się z każdym tematem, ponieważ mają szeroką wiedzę, mnóstwa zgromadzonych materiałów i orientują się w danej tematyce, np. rynku pracy, wykorzystaniu funduszy unijnych, przemianach społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku i wielu innych zagadnieniach.

Eksperci mają też materiały pomocne w powtórce przed obroną. To bardzo cenne pomoce, ponieważ w syntetyczny sposób ujmują zagadnienia, o które student może zostać zapytany na obronie. Przeważnie nikomu nie chce się przygotowywać takich opracowań, ponieważ trzeba wracać do tematów, przedmiotów z początku studiów.

Osoby pomagające w pisaniu prac dyplomowych z ekonomii wiedzą, jak wygląda rynek pracy w Polsce. Wiedzą, jak liczona jest stopa bezrobocia, jaką metodologię stosuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jaką Eurostat (biuro statystyczne Unii Europejskiej).

W pierwszym przypadku za bezrobotnego uznaje się tego, kto zarejestrował się w urzędzie (jest to bezrobocie rejestrowane), natomiast w drugim bada się aktywność ekonomiczną ludności. Różnice wynikają stąd, że stopa BAEL nie uznaje za bezrobotną osoby, która mimo że jest zarejestrowana w urzędzie pracy, świadczy pracę nieoficjalnie, bez umowy (czyli „na czarno”).

Published by